Senkivskyi V. M.

Year Author(s) Title Number
2023 Senkivskyi V. M.
Білик О. З.
Senkivska N. Ye.
Factors of efficiency of software development methods № 1 (66)
2022 Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Теслюк В. М.
Цмоць І. Г.
Models of intensity factors of COVID-19 vaccinations taking into account predicates of semantic networks № 1 (64)
2021 Senkivskyi V. M.
Юхимчук Р. В.
Kalynii I. V.
Methodological principles of designing online publishing houses № 1 (62)
2020 Гаврилишин О. Б.
Repeta V. B.
Senkivskyi V. M.
Selection of the alternative processes of old books digitalization № 1 (60)
2020 Senkivskyi V. M.
Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Kalynii I. V.
Priorities of technological stages of book preparation and production № 1 (60)
2020 Senkivskyi V. M.
Заяць О. Є.
Synthesis of the model of factors of influence on quality of electronic journal design № 1 (60)
2019 Kalynii I. V.
Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Alternative variants of implementation of the process of the edition recording on a carrier № 1 (58)
2019 Kudriashova A. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Optimization of the factor priority model on the quality of designing postprinting processes № 2 (59)
2018 Kalynii I. V.
Lytovchenko O. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
A semantic network and a model of factors of book printing process № 2 (57)
2017 Kalynii I. V.
Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Theoretical basis of quality assurance of publishing and printing processes (Part 4. Forecasting and quality assurance by means of fuzzy logic) № 1 (54)
2017 Kudriashova A. V.
Senkivskyi V. M.
Multifactorial choice of alternative options of edition design based on criteria linear coagulation № 1 (54)
2017 Osinchuk O. I.
Senkivskyi V. M.
Classification of factors of prepress processes № 1 (54)
2016 Pikh I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Theoretical bases of quality assurance of publishing and printing processes (Part 1: Introduction general principles) № 1 (52)
2016 Kalynii I. V.
Petiak Yu. F.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Theoretical basis of quality assurance of publishing and printing processes (Part 3. Design of alternatives) № 2 (53)
2015 Holubnyk T. S.
Lytovchenko O. V.
Petriv Yu. I.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Algorithm of the quality evaluation simulation model of descent insallations № 1 (50)
2015 Holubnyk T. S.
Kalynii I. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
The structural functional model of the information technology prediction of the descent installations design and realization quality № 2 (51)
2015 Repeta V. B.
Ryvak P. M.
Senkivskyi V. M.
The quality assessment of reprints by means of fuzzy logic № 2 (51)
2014 Holubnyk T. S.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Засади нечіткої логіки при забезпеченні якості формування монтажних спусків № 1–2 (46–47)
2014 Hurhal N. S.
Repeta V. B.
Senkivskyi V. M.
Прогнозування якості процесу УФ-флексографічного друку етикетки на основі нечіткої логіки № 1–2 (46–47)
2014 Holubnyk T. S.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Нечітка база знань і нечіткі логічні рівняння в процесі реалізації монтажних спусків № 3 (48)
2014 Loik H. B.
Senkivskyi V. M.
Viter M. B.
Організація системи електронного документообігу державних органів на основі хмарних технологій № 4 (49)
2013 Hurhal N. S.
Repeta V. B.
Senkivskyi V. M.
Багатокритеріальний аналіз вузькорулонного УФ-флексографічного друку № 1 (42)
2013 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу № 2 (43)
2013 Petriv Yu. I.
Senkivskyi V. M.
Модель факторів якості комплектування малооб’ємних книжкових блоків у вкладально-швейно-різальних агрегатах № 3 (44)
2012 Havenko S. F.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Інтегральний прогноз якості книжкових видань № 1 (38)
2012 Kokhan V. F.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги № 3 (40)
2012 Kadyliak M. S.
Nishchimenko I. V.
Senkivskyi V. M.
Zatserkovna R. S.
Синтез моделі факторів впливу на якість виготовлення гофрокартону № 3 (40)
2012 Ratushniak Yu. V.
Senkivskyi V. M.
Багатокритеріальний вибір альтернативних варіантів дизайну електронного видання для планшетного комп’ютера на основі нечіткого відношення переваги № 3 (40)
2012 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shvaika L. A.
Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів № 4 (41)
2011 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shvaika L. A.
Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України № 3 (36)
2011 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні № 4 (37)
2011 Aref’yeva O. V.
Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Shtanhret A. M.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні № 2 (35)
2010 Melnykov O. V.
Senkivskyi V. M.
Моделі факторів впливу на наукову кар’єру (на прикладі поліграфічної галузі України) № 1 (17)
2010 Kalynii I. V.
Senkivska N. Ye.
Senkivskyi V. M.
Оптимізація моделі факторів композиційного оформлення книжкових видань № 1 (17)
2010 Barabash U. P.
Senkivskyi V. M.
Модель ієрархії факторів стану українського мовознавства № 2 (18)
2010 Kozak R. O.
Senkivskyi V. M.
Критерії оптимальності процедури параметричного синтезу проектних рішень № 2 (18)
2009 Fedyshyn R. I.
Senkivskyi V. M.
Ternytskyi S. V.
Оптимізація моделі параметрів штанцювання картонних розгорток на плоскоциліндрових пресах № 2 (16)
2008 Kozak R. O.
Senkivskyi V. M.
Модель критеріїв композиційного оформлення книжкових видань № 1 (13)
2008 Melnykov O. V.
Olianyshen T. V.
Senkivskyi V. M.
Модель ієрархії критеріїв попиту на книги № 1 (13)
2007 Senkivskyi V. M. Модель ієрархії критеріїв якості книжкових видань № 1 (11)
2003 Andriiv I. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Оптимізація процесу верстання сторінок книжкових видань з використанням графів № 6
2002 Andriiv I. V.
Pikh I. V.
Senkivskyi V. M.
Критерії оцінки складності книжкових видань в умовах комп’ютерних технологій № 5
2001 Andriiv I. V.
Senkivskyi V. M.
Обгрунтування основних параметрів комп’ютерного формування тексту № 3
2000 Pikh I. V.
Ripetskyi R. Y.
Senkivskyi V. M.
Методи проектування даних для систем комп’ютерної підготовки видань № 2