Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Chervinsъka D. S., Kopyliuk O. I., Muzychka O. M. № 1 (34) 119-127 Image