Muzychka O. M.

Year Author(s) Title Number
2013 Muzychka O. M. Сучасні методичні підходи до аналізу оцінки якості активів банку № 2 (43)
2011 Chervinsъka D. S.
Kopyliuk O. I.
Muzychka O. M.
Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах № 1 (34)
2009 Muzychka O. M. Прогнозування основних показників діяльності банків з використанням економіко-математичних методів № 1 (15)