Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kholod Z. M., Maliarchuk I. I. № 4 (49) 63-67 Image