Особливості роботи гідроапаратів з осциляцією при відкриваннях запірно-регулювальних елементів

Author(s) Collection number Pages Download full text
Batluk V. A. № 1 (13) 221-224 Image