Реінжиніринг техніко-технологічної сфери як механізм забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Petrashova O. M. № 1 (38) 112-117 Image