Petrashova O. M.

Year Author(s) Title Number
2012 Petrashova O. M. Реінжиніринг техніко-технологічної сфери як механізм забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства № 1 (38)
2012 Petrashova O. M. Економічна безпека підприємства: суть та передумови удосконалення методичного забезпечення № 4 (41)
2011 Petrashova O. M. Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України № 2 (35)
2010 Lozovytskyi D. S.
Petrashova O. M.
Роль та призначення системи контролінгу підприємства № 1 (17)
2010 Lozovytskyi D. S.
Petrashova O. M.
Особливості впровадження системи контролінгу на підприємстві № 2 (18)
2009 Lozovytskyi D. S.
Petrashova O. M.
Сучасні підходи до управління підприємствами ВПК: стратегічний та інформаційний аспекти № 2 (16)