Рекомбінаційні процеси та термоіндуковані перетворення центрів забарвлення в кристалах флюоритів. одномірна модель

Author(s) Collection number Pages Download full text
Belianinova N. P., Chornii Z. P., Kulchytskyi A. D., Pirko I. B. № 1 (8) 58-64 Image