Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kholod Z. M., Shliakhetko V. V. № 1 (38) 106-111 Image