Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз інформаційній безпеці України

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kotliarevskyi Ya. V. № 3 (40) 47-56 Image