Система калькулювання собівартості продукції як складова системи управлінського обліку підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lozovytskyi D. S. № 2 (12) 20-27 Image