Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Author(s) Collection number Pages Download full text
Bazyliuk V. B. № 2 (39) 88-94 Image