Суть і ключові параметри кризи та антикризового управління на вітчизняних підприємствах

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shtanhret A. M., Vorobiov V. I. № 1 (15) 109-117 Image