Vorobiov V. I.

Year Author(s) Title Number
2011 Vorobiov V. I. Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства № 1 (34)
2010 Vorobiov V. I. Причини, суть та наслідки виникнення кризи на мікрорівні № 1 (17)
2009 Shtanhret A. M.
Vorobiov V. I.
Суть і ключові параметри кризи та антикризового управління на вітчизняних підприємствах № 1 (15)
2009 Shtanhret A. M.
Vorobiov V. I.
Криза підприємства: позитивні та негативні аспекти № 2 (16)