Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shtanhret A. M. № 2 (10) 9-15 Image