Управління якістю процесів і продукту: проблеми та підходи до їх розв'язання

Author(s) Collection number Pages Download full text
Shandrivska O. Ye., Topolnytska A. Z. № 1 (8) 49-55 Image