Topolnytska A. Z.

Year Author(s) Title Number
2005 Shandrivska O. Ye.
Topolnytska A. Z.
Управління якістю процесів і продукту: проблеми та підходи до їх розв'язання № 1 (8)