Узагальнення теорем Фавара на випадок лінійної системи диференціальних рівнянь з аналітичними майже періодичними коефіцієнтами

Author(s) Collection number Pages Download full text
Lisevych L. M. № 13 50-52 Image