Визначення особливостей інноваційного розвитку в контексті становлення економіки знань та інформаційного суспільства в Україні

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kotliarevskyi Ya. V. № 1 (42) 39-47 Image