Yaniv H. Ya.

Year Author(s) Title Number
2012 Yaniv H. Ya. Видавнича діяльність науковців етнографічної комісії НТШ В 1898–1929 рр. (на прикладі фольклорних видань) № 1 (38)