Rejman K. N.

Year Author(s) Title Number
2011 Rejman K. N. Rozwoj gospodarczy regionow przygranicznych wojewodztwa podkarpackiego szansą na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom marginalizacji społecznej № 1 (34)