Stasenko V. V.

Year Author(s) Title Number
2000 Stasenko V. V. Краківська друкарня Швайпольта Фіоля 1491 року як початок українського книгодрукування № 2