Zhydyk U. V.

Year Author(s) Title Number
2009 Fliachok V. M.
Zhydyk U. V.
Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження № 1 (15)
2003 Zhydyk U. V. Розв’язок крайової задачі для півлінійного еліптичного рівняння порядку 2m у класі функцій з особливостями на межі області № 6
2002 Fliachok V. M.
Zhydyk U. V.
Математичні моделі прийняття рішень (проблеми використання) № 5