Fliachok V. M.

Year Author(s) Title Number
2009 Fliachok V. M.
Zhydyk U. V.
Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження № 1 (15)
2004 Fediuk Ye. M.
Fliachok V. M.
Варіаційна постановка динамічних задач термопружності з дисторсіями № 7
2003 Fliachok V. M. До питання про управління підприємницьким ризиком № 6
2002 Fliachok V. M.
Zhydyk U. V.
Математичні моделі прийняття рішень (проблеми використання) № 5