ВИПУСК № 1–2 (46–47) / 2014

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Шибанов В. В. Фотоініційована полімеризація метакрилатів у матрицях дієн-стирольних термоеластопластів Детальніше
Величко О. М. Скиба В. М. Технологічні основи стабілізації параметрів контакту Детальніше
Карпенко І. С.
Морфлюк В. Ф.
Програмно-апаратні засоби моделювання процесів суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах Детальніше
Маїк В. З. Дослідження впливу процесів нанесення шрифту Брайля на стійкість картонів до продавлювання Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

Базилюк В. Б. Формування моделі оптимізації структури капіталу підприємства Детальніше
Гнатюк Я. І. Інноваційність як основа розвитку конкурентоспроможності Детальніше

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Мазій Н. Г. Процедурні механізми заснування та функціонування малого підприємства Детальніше
Стеців Л. П. Теоретико-методичні аспекти управління фінансовим станом підприємства Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Ковальчук Т. Т.
Штангрет А. М.
Потенціал забезпечення економічної безпеки розвитку підприємств видавничо-поліграфічної діяльності: методичні засади формування Детальніше
Кайдрович Х. І. Концепція формування механізму фінансової рівноваги підприємства в системі забезпечення його економічної безпеки Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Ривліна В. М. Роль сучасного мистецтва як особливого типу комуніканта Детальніше

КНИЖКОВА ТОРГІВЛЯ

Струк Н. Р. Логістичні принципи організації взаємодії книготоргівельних підприємств у системі ланцюга постачань Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Голубник Т. С.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Засади нечіткої логіки при забезпеченні якості формування монтажних спусків Детальніше
Гургаль Н. С.
Репета В. Б.
Сеньківський В. М.
Прогнозування якості процесу УФ-флексографічного друку етикетки на основі нечіткої логіки Детальніше
Пілат О. Ю. Інформаційна технологія оцінювання якості сайтів Детальніше
Регей Р. І. Актуалізація використання технологічно-технічних засобів в інформаційних системах Детальніше

ЕКОНОМІКА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії Детальніше
Колосова М. П. Особливості діяльності північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) в Україні Детальніше