Штангрет А. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
2018 Силкін О. С.
Штангрет А. М.
Anti-crisis management of financial security of machine-building enterprises: methodological basis № 1 (56)
2017 Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства № 1 (54)
2017 Ратушняк Ю. В.
Сухомлин Л. Є.
Штангрет А. М.
Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств № 1 (54)
2017 Ратушняк Ю. В.
Сухомлин Л. Є.
Штангрет А. М.
Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств шляхом розроблення моделі пріоритетності впливу ключових зовнішніх загроз № 2 (55)
2016 Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Управління економічною безпекою підприємства за часовими горизонтами № 1 (52)
2016 Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Обліково-аналітичне забезпечення в процесі управління економічною безпекою підприємства № 2 (53)
2015 Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі слабких сигналів № 1 (50)
2015 Штангрет А. М. Процес здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства № 2 (51)
2014 Ковальчук Т. Т.
Штангрет А. М.
Потенціал забезпечення економічної безпеки розвитку підприємств видавничо-поліграфічної діяльності: методичні засади формування № 1–2 (46–47)
2014 Штангрет А. М. Формування організаційного потенціалу як основа забезпечення економічної безпеки підприємства № 3 (48)
2013 Штангрет А. М. Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства № 1 (42)
2013 Штангрет А. М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства № 2 (43)
2013 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу № 2 (43)
2013 Мартинюк С. Г.
Сухомлин Л. Є.
Штангрет А. М.
Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій № 3 (44)
2013 Мартинюк С. Г.
Шанигін А. В.
Штангрет А. М.
Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування № 4 (45)
2012 Штангрет А. М. Формування постіндустріального суспільства як передумова розвитку економіки знань № 1 (38)
2012 Штангрет А. М. Формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань № 2 (39)
2012 Штангрет А. М. Безпека соціально-економічної системи: теоретичні аспекти № 3 (40)
2012 Штангрет А. М. Антикризове управління персоналом підприємства № 4 (41)
2011 Штангрет А. М. Комп’ютерні мережі як джерело інформації в Україні: сучасний стан і тенденції № 3 (36)
2011 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні № 4 (37)
2011 Ареф’єва О. В.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні № 2 (35)
2010 Штангрет А. М. Еволюція поглядів на категорію «економічна безпека» № 1 (17)
2009 Воробйов В. І.
Штангрет А. М.
Суть і ключові параметри кризи та антикризового управління на вітчизняних підприємствах № 1 (15)
2009 Воробйов В. І.
Штангрет А. М.
Криза підприємства: позитивні та негативні аспекти № 2 (16)
2008 Штангрет А. М. Важливість і передумови проведення реструктуризації підприємств видавничо-поліграфічної галузі України № 1 (13)
2008 Дурняк Б. В.
Мартинів В. В.
Штангрет А. М.
Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі № 2 (14)
2007 Штангрет А. М. Окремі аспекти використання проактивного антикризового управління на поліграфічних підприємствах № 1 (11)
2007 Штангрет А. М. Ключові аспекти економічної безпеки підприємств в Україні № 2 (12)
2006 Дурняк Б. В.
Мельников О. В.
Штангрет А. М.
Структура активів підприємств видавничо-поліграфічного комплексу України у 2001 - 2004 рр № 1 (9)
2006 Штангрет А. М. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством № 2 (10)
2005 Штангрет А. М. Система раннього попередження та реагування як складова системи лити кризового управління № 1 (8)
2004 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства № 7
2003 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності № 6
2002 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Антикризове управління — система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій № 5
2001 Штангрет А. М. Реструктуризаційні процеси на поліграфічних підприємствах № 4
2001 Штангрет А. М. Криза в підприємницькій діяльності № 3
2000 Холод З. М.
Штангрет А. М.
Поняття банкрутства і шляхи запобігання йому на поліграфічних підприємствах № 2