Мельников О. В.

Рік Автор(и) Назва Номер
2014 Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Підвищення ефективності природоохоронної діяльності в поліграфії № 1–2 (46–47)
2013 Мельников О. В. Концепція розроблення інформаційного забезпечення управління видавничо-поліграфічною галуззю № 1 (42)
2013 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу № 2 (43)
2012 Естріна М. В.
Лазаренко Е. Т.
Мельников О. В.
Виявлення тенденцій розвитку поліграфічного виробництва на основі аналізу дисертаційних робіт, захищених протягом 1936–2011 рр. № 1 (38)
2012 Кохан В. Ф.
Кукура Ю. А.
Мельников О. В.
Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин № 2 (39)
2012 Мельников О. В. Пам’яті вчителя № 2 (39)
2012 Кохан В. Ф.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги № 3 (40)
2012 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Швайка Л. А.
Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів № 4 (41)
2011 Дурняк Б. В.
Мельников О. В.
Найстаріше фахове видання України з проблем поліграфії та видавничої справи № 3 (36)
2011 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Швайка Л. А.
Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України № 3 (36)
2011 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні № 4 (37)
2011 Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів № 1 (34)
2011 Ареф’єва О. В.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні № 2 (35)
2010 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Моделі факторів впливу на наукову кар’єру (на прикладі поліграфічної галузі України) № 1 (17)
2010 Мельников О. В. Семенюк Едуард Павлович (до 75-річчя від дня народження) № 1 (17)
2010 Мельников О. В. Сенченко Микола Іванович (до 65-річчя від дня народження) № 1 (17)
2010 Естріна М. В.
Лазаренко Е. Т.
Мельников О. В.
Аналіз дисертаційних досліджень, виконаних в українській академії друкарства в 1990–2009 рр. № 2 (18)
2010 Лазаренко Е. Т.
Мельников О. В.
Степанюк Л. Я.
Велике видно на відстані (до 70-річчя з дня народження О. П. Стецьківа) № 2 (18)
2009 Василишин Д. В.
Габрель Н. М.
Мельников О. В.
Степанюк Л. Я.
Стандартизування термінів і визначень понять систем оброблення та передавання інформації № 1 (15)
2009 Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Передерієнко Н. І.
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі № 1 (15)
2009 Мельников О. В. Келлер Станіслав Юліанович № 1 (15)
2009 Мельников О. В.
Сторожук В. М.
Проблеми фахового забезпечення системи управління охороною праці підприємств № 2 (16)
2009 Мельников О. В. Перший завідувач кафедри поліграфічних машин № 2 (16)
2009 Лазаренко Е. Т.
Мельников О. В.
Іванченко Іван Григорович № 2 (16)
2008 Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Сеньківський В. М.
Модель ієрархії критеріїв попиту на книги № 1 (13)
2008 Мельников О. В. Запрограмований на успіх (до 80-річчя з дня народження Г. Д. Толстого) № 2 (14)
2007 Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Румянцев Ю. М.
Зменшення внутрішніх напружень у лакових шарах, сформованих композиціями УФ-затвердіння № 1 (11)
2006 Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Румянцев Ю. М.
Дослідження умов формування плівок на основі лаків уф-затвердіння № 1 (9)
2006 Дурняк Б. В.
Мельников О. В.
Штангрет А. М.
Структура активів підприємств видавничо-поліграфічного комплексу України у 2001 - 2004 рр № 1 (9)
2001 Зацерковна Р. С.
Мельников О. В.
Рум’янцев Ю. М.
Визначення параметрів зволожувальних розчинів і дослідження впливу температури та концентрації на їх експлуатаційні властивості № 3
1999 Гавенко С. Ф.
Мельников О. В.
Деякі аспекти оцінки якості друкарського зображення № 1