ВИПУСК № 1 (42) / 2013

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Гарматій О. В. Текстуальна реалізація конфлікту в журналістських публікаціях: формотворчі чинники (за матеріалами сучасної періодики) Детальніше
Мохонько Г. А.
Шендерівська Л. П.
Тенденції розвитку книжкової торгівлі в Україні Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Сороківська М. В. Шляхи удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю небанківських фінансових установ Детальніше
Савка В. В. Соціально-економічна природа видатків бюджету та їх наукова класифікація Детальніше
Папка О. С. Визначення рівня недоотримання величини страхової премії Детальніше
Котляревський Я. В. Визначення особливостей інноваційного розвитку в контексті становлення економіки знань та інформаційного суспільства в Україні Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

Щирба І. М.
Щирба М. Т.
Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства Детальніше
Штангрет А. М. Механізм прийняття рішень у процесі управління економічною безпекою підприємства Детальніше
Кіпчарська Я. М. Запровадження механізмів забезпечення економічної безпеки в умовах поліграфічного підприємства Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Мельников О. В. Концепція розроблення інформаційного забезпечення управління видавничо-поліграфічною галуззю Детальніше

МАШИНОБУДУВАННЯ

Пасіка В. Р. Удосконалення головного механізму кривошипних пресів Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Гургаль Н. С.
Репета В. Б.
Сеньківський В. М.
Багатокритеріальний аналіз вузькорулонного УФ-флексографічного друку Детальніше
Маїк В. З. Інтегральні критерії оцінки параметрів елементу символа шрифту Брайля Детальніше
Паламар О. О.
Сторощук В. А.
Експериментальні дослідження процесу штанцювання розгорток картонного паковання Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Жигун Ю. Ю.
Широков В. В.
Технологія синтезу немагнітних термітних чавунів Детальніше