ВИПУСК № 2 (12) / 2007

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бутерс Л. Нові напрямки у вищій поліграфічній освіті Фландрії (Бельгія) Детальніше

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОБЛІКУ Й АУДИТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Головчак Г. В. Організація внутрішнього контролю діяльності житлово-комунальних підприємств України Детальніше
Лозовицький Д. С. Система калькулювання собівартості продукції як складова системи управлінського обліку підприємства Детальніше
Лозовицький С. П. Методичні аспекти аудиту прогнозної фінансової інформації Детальніше
Нашкерська Г. В. Проблемні питання визнання та оцінки запасів підприємства Детальніше
Чабанюк О. М. Проблеми внутрішнього контролю витрат на формування собівартості путівок у санаторно-курортних організаціях Детальніше
Банера Н. П. Проблемні аспекти оподаткування суб’єктів малого підприємництва Детальніше

СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Палига Є. М.
Франчук В. І.
Проблеми та тенденції корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі Детальніше
Штангрет А. М. Ключові аспекти економічної безпеки підприємств в Україні Детальніше
Дюкарєва Х. Л. Удосконалення методики обліку фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання Детальніше
Шляхетко В. В. Математична модель впливу організаційної культури як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства Детальніше
Журавель О. С. Відповідність організаційної структури підприємства виробничій діяльності як передумова ефективного функціонування Детальніше
Креховецька А. З. Процес управління економічною ефективністю маркетингових інвестицій Детальніше
Гомонай-Стрижко М. В.
Шевчук Л. Т.
Реструктуризація деяких територіальних промислових утворень Львова в логістичні центри: актуальність і принципи реалізації Детальніше

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Палига Є. М.
Панчишин Т. В.
Рівень добробуту населення України в статистичному вимірі Детальніше
Ніконенко У. М. Грошово-кредитна політика Німеччини як провідного члена ЄС Детальніше
Дутчак І. Б. Структура та функції механізму державного регулювання фармацевтичного ринку в Україні Детальніше
Масна О. І. Особливості мікрокредитування малого бізнесу в США Детальніше
Голуб Г. Г.
Сенейко Ю. В.
Валютні ризики в сучасних умовах розвитку економіки Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дурняк Б. В.
Пашкевич В. З.
Аналіз проблем розвитку графічних методів захисту поліграфічних документів Детальніше
Вакуліч Д. А.
Маїк В. З.
Тиснення: класифікація технологій, матеріалів Детальніше
Величко О. М.
Скиба М. М.
Колірні характеристики сучасних репродукцій Детальніше
Петриашвили Г. Аналитические исследования прочности клеевого слоя корешка книжного блока Детальніше
Назар І. М. Математичні моделі впливу властивостей паперів на якість відбитків газетного рулонного офсетного друку Детальніше
Лазаренко Е. Т.
Олянишен Т. В.
Шляхи удосконалення процесу оздоблення керамічних виробів уф-фарбами трафаретного друку Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ніконенко Л. М. До 130-річчя від дня народження О. Л. Кульчицької (15.09.1877–8.03.1967) Детальніше