Шляхетко В. В.

Рік Автор(и) Назва Номер
2017 Шляхетко В. В. Деякі особливості пошуку кандидатів при плануванні персоналу в контексті кадрової безпеки підприємства № 1 (54)
2017 Шляхетко В. В. Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією № 2 (55)
2016 Шляхетко В. В. Порівняльний аналіз особливостей ведення обліку суб’єктів малого підприємництва України та окремих країн ЄС № 1 (52)
2016 Шляхетко В. В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб’єкта- ми малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС № 2 (53)
2014 Шляхетко В. В. Психологічні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємств № 4 (49)
2013 Шляхетко В. В. Облік основних засобів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) № 3 (44)
2012 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств № 1 (38)
2011 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах № 4 (37)
2011 Малярчук І. І.
Холод 3. М.
Шляхетко В. В.
Проблеми ефективного використання робочого часу на поліграфічних підприємствах № 1 (34)
2011 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК) № 2 (35)
2010 Шляхетко В. В. Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) № 1 (17)
2007 Шляхетко В. В. Математична модель впливу організаційної культури як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємства № 2 (12)
2005 Шляхетко В. В. Кваліметрична оцінка якості культури як фактора зростання конкурентоспроможності поліграфічних підприємств № 1 (8)
2004 Шляхетко В. В. Методологічні підходи до оцінки організаційної культури підприємств № 7
2003 Шляхетко В. В. Діагностика організаційної культури як передумова ефективної діяльності підприємств № 6
2002 Шляхетко В. В. Структурний капітал як основна складова інтелектуального капіталу підприємства № 5
2001 Шляхетко В. В. Мотиваційний механізм розвитку підприємництва № 4
2001 Шляхетко В. В. Посилення мотиваційної складової процесу приватизації № 3
2000 Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Мотивація праці як складова частина мотиваційного механізму економіки підприємницьких структур № 2