ВИПУСК № 3 (48) / 2014

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

Мазій Н. Г. Механізми та методи здійснення державного регулювання підприємництва Детальніше
Козак П. З. Визначення напряму професійної адаптації населення залежно від геополітичного становища країни Детальніше
Черняєва А. О. Організаційне забезпечення розвитку робітничих кадрів підприємства Детальніше

ЕКОНОМІКА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Караїм Н. М. Методичні засади реалізації пасивного та активного антикризового управління економічною безпекою машинобудівного підприємства Детальніше
Черепня Г. М. Стратегії управління ризиками машинобудівних підприємств на засадах інструментальної адаптації Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

Штангрет А. М. Формування організаційного потенціалу як основа забезпечення економічної безпеки підприємства Детальніше
Кристиняк М. Б. Методичні аспекти забезпечення економічної безпеки малих підприємств Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Компанович М. С. Особливості проблематики української наукової фантастики для дітей 50–80-х рр. ХХ ст. Детальніше
Гірняк Г. З. Електронне документування в процесі діяльності органів міського самоврядування Детальніше
Грет М. Я. Блогосфера і бібліотечні блоги в Україні Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ І ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Грінер І. М.
Сторощук В. А.
Шахбазов Я. О.
Технологічне моделювання режимів шліфування Детальніше
Книш О. Б.
Полюдов О. М.
Сучасні тенденції удосконалення засобів і пристроїв обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні Детальніше

ДОДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

Комар С. М.
Сельменська З. М.
Модульна сітка в дизайні періодичних видань Детальніше
Дубневич М. М. Вплив профілю CMYK-конвертування на кольороподільні характеристики цифрового тонового зображення Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дудок Т. Г.
Маїк В. З.
Дослідження якості відтворення зображень вакуумним формуванням при виготовленні носіїв інформації для незрячих Детальніше
Базилюк К. Ф.
Зацерковна Р. С.
Коротка В. О.
Використання методів математичної статистики для оцінки якості відбитків трафаретного друку на оксо-біодеградуючих плівках Детальніше
Вакуліч Д. А. Вплив поліграфічної фольги на експлуатаційні характеристики шрифту Брайля при формуванні його конгревним тисненням Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ

Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Удосконалення методу контролю точності суміщення та позиціювання фарбовідбитків на аркушевих друкарських машинах Детальніше
Логойда М. М.
Луцків Н. М.
Оцінка точності дискретного відтворення растрового елемента округлої форми Детальніше
Голубник Т. С.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Нечітка база знань і нечіткі логічні рівняння в процесі реалізації монтажних спусків Детальніше