Книш О. Б.

Рік Автор(и) Назва Номер
2020 Регей І. І.
Книш О. Б.
Бегень П. І.
Радіховський І. А.
Млинко О. І.
Привод натискної плити штанцювального преса на базі використання передачі «гвинт-гайка» (методика оцінки складових споживаної потужності) № 1 (60)
2014 Книш О. Б.
Полюдов О. М.
Сучасні тенденції удосконалення засобів і пристроїв обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні № 3 (48)
2011 Книш О. Б.
Козар В. Д.
Хведчин Ю. Й.
Шляхи підвищення надійності ротаційних самонакладів зошитів брошурувальних машин № 3 (36)
2009 Книш О. Б. Розрахунок потужності привода механізму ножа при обробці корінця дискретно-дотичним способом № 1 (15)
2002 Книш О. Б.
Полюдов О. М.
Дослідження динаміки пристрою для обробки корінця книжкового блока дискретно-дотичним способом № 5
1999 Книш О. Б. Експериментальні дослідження міцності безшвейного скріплення при обробці корінця дискретно-дотичним методом № 1