ВИПУСК № 4 (45) / 2013

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Мартинюк С. Г.
Шанигін А. В.
Штангрет А. М.
Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування Детальніше
Благун І. Г.
Склярська Л. А.
Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки Детальніше
Осипенко М. В. Перспективи використання механізмів ДПП в охороні здоров’я Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Малярчук І. І. Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО Детальніше
Стеців Л. П. Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства Детальніше
Гальчак Х. Р.
Козак П. З.
Інформаційне забезпечення соціально відповідального управління підприємством Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Котляревський Я. В. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком видавничо-поліграфічної діяльності в Україні Детальніше
Яремик М. І. Аналіз стану та перспективи застосування управлінських інформаційних систем у поліграфії Детальніше
Барзилович О. М. Теоретичні аспекти соціальної відповідальності у видавничому бізнесі Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Караїм М. М. Антикризові заходи протидії рейдерській атаці на машинобудівних підприємствах Детальніше
Кіпчарська Я. М. Методичні засади забезпечення інформаційної безпеки поліграфічного підприємства Детальніше
Турхан Х. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Киричок П. О.
Лотоцька О. І.
Несхозієвська Т. М.
Зміцнення поверхонь деталей аркушепровідних систем офсетних друкарських машин Детальніше
Кузін М. О.
Кузін О. А.
Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ

Нерода Т. В. Моделювання структури даних контрольного заходу для комп’ютеризованої навчальної системи Детальніше
Сичак С. В. Точнісні характеристики флексографічних фарбодрукарських систем з паралельною подачею фарби Детальніше
Лозинський Т. М. Аналіз середовищ керування проектами для настільного видавництва Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Барановський І. В.
Луцків М. М.
Філь Л. В.
Чернозубова Г. А.
Побудова й аналіз характеристик растрування Детальніше

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Чередник А. В.
Чередник Д. В.
Основные проблемы подготовки специалистов издательско-полиграфической отрасли Детальніше
Якубовська М. С. Формування комунікативної культури як основи професійної компетентності студентів заочної форми навчання ВНЗ технічного профілю (з досвіду роботи заочного відділення Української академії друкарства) Детальніше

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Киричок Т. Ю.
Мережинська А. М.
Класифікація поліграфічної продукції в контексті потенційних бактеріологічних загроз Детальніше