Кузін М. О.

Рік Автор(и) Назва Номер
2013 Кузін М. О.
Кузін О. А.
Структура і міжзеренне пошкоджуваність сталей № 4 (45)
2012 Кузін М. О. Варіаційне формулювання задачі забезпечення довготривалої рівноміцності приповерхневих шарів металічних систем з врахуванням умов фрикційних навантажень № 2 (39)
2012 Кузін М. О.
Кузін О. А.
Яцюк Р. А.
Керування жаростійкістю залізоалюмінієвих сплавів з використанням мікролегуванням № 4 (41)
2011 Кузін М. О. Аналіз контактної міцності неоднорідних металевих систем в умовах силової тертьової взаємодії № 3 (36)
2007 Кузін М. О. Імітаційні моделі структури для розрахунку параметрів ферито-перлітних сталей з підвищеною зносостійкістю № 1 (11)
2006 Кузін М. О.
Кузін О. А.
Мещерякова Т. М.
Вплив мікроструктури на стійкість проти спрацювання нероз’ємних з’єднань рейок після термітного зварювання № 2 (10)