Янів Г. Я.

Рік Автор(и) Назва Номер
2012 Янів Г. Я. Видавнича діяльність науковців етнографічної комісії НТШ В 1898–1929 рр. (на прикладі фольклорних видань) № 1 (38)