ВИПУСК № 1 (38) / 2012

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Черниш Н. І. Методичні та організаційні засади створення українських енциклопедій Детальніше
Теремко В. І. Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання Детальніше

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ КНИГОВИДАННЯ

Янів Г. Я. Видавнича діяльність науковців етнографічної комісії НТШ В 1898–1929 рр. (на прикладі фольклорних видань) Детальніше
Василишин О. М. Антипольські настрої Дмитра Паліїва на сторінках часопису «Українські вісти» Детальніше

ПРЕСА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Пономаренко Л. Г. Актуальність теми та наявність проблеми в матеріалах соціального спрямування: моральний аспект (на прикладі «Дня» та «Голосу України») Детальніше
Вербовий Р. М. Дослідження елементів композиційно-графічного комплексу сучасного українського молодіжного журналу Детальніше
Білограць Х. Р. Сучасні можливості в інформаційному просторі та їх вплив на студентську пресу Детальніше

ЧИТАЧ І ЧИТАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Бессараб А. О. Поділ періодичних наукових фахових видань України за цільовим призначенням Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Бігальська О. Ю.
Палига Є. М.
Історичні трансформації господарств населення Детальніше
Штангрет А. М. Формування постіндустріального суспільства як передумова розвитку економіки знань Детальніше
Ніконенко У. М. Фундаментальні підходи до проблеми глобалізації Детальніше
Щерба О. І. Прив’язаність споживачів до товарної марки та пошук ними різноманітності Детальніше
Хома Д. М. Удосконалення методики економічного аналізу Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Роль заробітної плати в ефективному використанні трудового потенціалу поліграфічних підприємств Детальніше
Петрашова О. М. Реінжиніринг техніко-технологічної сфери як механізм забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бурда І. Я.
Палига Є. М.
Методичні засади створення підсистеми кадрової безпеки підприємства Детальніше
Хамула О. Г.
Хамула О. О.
Яців М. Р.
Нотатки щодо створення «ідеального» інтерфейсу інтернет-магазину Детальніше

КНИЖКОВА ТОРГІВЛЯ

Марковська О. К.
Передерієнко Н. І.
Конкуренція на гуртовому книготорговельному ринку України Детальніше
Якубенко Я. А. Інформаційно-рекламна діяльність у книгорозповсюдженні України: до постановки питання Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Гавенко С. Ф.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Інтегральний прогноз якості книжкових видань Детальніше
Морфлюк В. Ф. Автоматизація процесів цифрового визначення та стабілізації технологічних параметрів зволожувального розчину Детальніше
Гілета І. В. Модель автоматизованої системи проектування газетної полоси Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Естріна М. В.
Лазаренко Е. Т.
Мельников О. В.
Виявлення тенденцій розвитку поліграфічного виробництва на основі аналізу дисертаційних робіт, захищених протягом 1936–2011 рр. Детальніше
Гургаль Н. С.
Репета В. Б.
Дослідження поверхневої енергії паперових самоклеючих етикеткових матеріалів Детальніше
Кохан В. Ф. Фізико-хімічні явища при очищенні робочих поверхонь змивними розчинами Детальніше

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Пляцук Л. Д.
Черниш Є. Ю.
Проектування біотехнологічних систем видалення важких металів з осадів стічних вод Детальніше
Пижов В. В. Ігнорування в Україні масового навчання вмінню плавати: причини і наслідки Детальніше

ЮВІЛЕЇ

Кукура Ю. А. Педагог за покликанням (до 65-річчя від дня народження В. В. Шибанова) Детальніше