Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства

Author(s) Collection number Pages Download full text
Kholod Z. M., Shtanhret A. M. № 7 100-105 Image