Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження

Author(s) Collection number Pages Download full text
Fliachok V. M., Zhydyk U. V. № 1 (15) 80-84 Image