Nishchimenko I. V.

Year Author(s) Title Number
2012 Kadyliak M. S.
Nishchimenko I. V.
Senkivskyi V. M.
Zatserkovna R. S.
Синтез моделі факторів впливу на якість виготовлення гофрокартону № 3 (40)