ВИПУСК № 3 (40) / 2012

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Зачепа А. М.
Микитюк О. М.
Психолого-педагогічний діалог викладачів і студентів вищого навчального закладу Детальніше

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Мантуло Н. Б. Дискурс як предмет піарознавчих студій Детальніше
Гузенко Т. А. Посилення ролі соціальних мереж в екологічній комунікації Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Штангрет А. М. Безпека соціально-економічної системи: теоретичні аспекти Детальніше
Горін Н. О. Міжнародне науково-технічне співробітництво як чинник модернізації економіки Детальніше
Гавриляк М. Я. Методично-організаційні засади проведення товарознавчої експертизи Детальніше
Ніконенко У. М. Фактори впливу на формування цін сировинних ресурсів Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Котляревський Я. В. Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз інформаційній безпеці України Детальніше
Грет Г. П.
Міненко Д. І.
Реклама в системі маркетингової політики видавництва Детальніше
Шира Т. Б. Вплив виробничо-господарської діяльності поліграфічного виробництва на організацію управлінського обліку витрат по видах діяльності Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Караїм М. М. Теоретичні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємства Детальніше
Халіна О. В. Теоретичні аспекти створення власної служби безпеки підприємства Детальніше
Кавин О. М. Гносеологічні засади забезпечення економічної стійкості підприємства Детальніше
Бурда І. Я. Механізм забезпечення кадрової безпеки в процесі формування та реалізації кадрової політики Детальніше
Жидецька Х. В.
Швайка Л. А.
Кількісне оцінювання рівня кадрової безпеки для підприємств видавничо-поліграфічної галузі Детальніше

СИСТЕМИ ТА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Овсяк О. В. Алгебра алгоритмів з багатозначним елімінуванням Детальніше
Козелко М. А. Модель конвертації абстрактних до типових графічних унітермів автоматів Детальніше
Стахів Р. Б. Методи опису графічних складових засобів захисту продукції масового попиту Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Кохан В. Ф.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів флексографічного друку на основі нечіткого відношення переваги Детальніше
Луцків М. М.
Назаренко О. М.
Рибак В. І.
Побудова характеристики покриття растрового відбитка фарбою фарбової системи дукторно-ножового типу послідовно-паралельної структури Детальніше
Зацерковна Р. С.
Кадиляк М. С.
Ніщіменко І. В.
Сеньківський В. М.
Синтез моделі факторів впливу на якість виготовлення гофрокартону Детальніше
Ратушняк Ю. В.
Сеньківський В. М.
Багатокритеріальний вибір альтернативних варіантів дизайну електронного видання для планшетного комп’ютера на основі нечіткого відношення переваги Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кравчук І. М.
Чехман Я. І.
Шустикевич А. І.
Шустикевич М. В.
Дослідження зміни товщини офсетного полотнища по колу циліндра в процесі його припрацювання Детальніше
Бегень П. І. Дослідження процесу фальцювання елементів картонних розгорток у пристроях з різними приводами робочих інструментів Детальніше
Петрів Ю. І. Технічні засоби і матеріали для шиття дротом внакидку малооб’ємних поліграфічних видань Детальніше