Швайка Л. А.

Рік Автор(и) Назва Номер
2018 Жидецька Х. В.
Швайка Л. А.
Проблеми забезпечення сталого розвитку національної економіки № 1 (56)
2017 Швайка Л. А. Управління підприємствами: етапи еволюції, чинники і сучасні підходи до удосконалення № 1 (54)
2016 Швайка Л. А. Формування сучасної моделі розвитку національної економіки № 1 (52)
2013 Швайка Л. А. Економічний розвиток: оновлення парадигми та усунення суперечностей № 2 (43)
2013 Швайка Л. А. Пам’яті професора Ю. О. Барнича № 3 (44)
2012 Швайка Л. А. Ефективність господарювання видавничо-поліграфічних підприємств державної та державно-корпоративної форм власності № 2 (39)
2012 Жидецька Х. В.
Швайка Л. А.
Кількісне оцінювання рівня кадрової безпеки для підприємств видавничо-поліграфічної галузі № 3 (40)
2012 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Швайка Л. А.
Економічний розвиток видавничо-поліграфічної галузі України: дослідження сутності, показників, факторів і результатів № 4 (41)
2011 Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Швайка Л. А.
Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України № 3 (36)
2011 Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Найголовніша заповідь (до 80-річчя з дня народження Р. М. Машталіра) № 3 (36)
2011 Лепак М. М.
Швайка Л. А.
Дослідження мотиваторів праці в умовах державних поліграфічних підприємств № 4 (37)
2011 Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Між двох вершин (до 75-річчя від дня народження М. І. Долішнього) № 4 (37)
2011 Лепак М. М.
Швайка Л. А.
Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств № 1 (34)
2011 Хамула О. О.
Швайка Л. А.
Оцінювання рівня інвестиційної активності поліграфічних підприємств № 1 (34)
2010 Швайка Л. А. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством № 1 (17)
2010 Хамула О. О.
Швайка Л. А.
Зміна інвестиційної парадигми № 2 (18)
2009 Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Кадрове забезпечення видавничо-поліграфічної галузі: вітчизняний та європейський досвід № 1 (15)
2006 Швайка Л. А. Методика оцінки конкурентоспроможності видавничих підприємницьких структур № 2 (10)
2003 Окрепка Н. Ю.
Швайка Л. А.
Оптимальні запаси — передумова фінансової стійкості підприємств № 6
2002 Ворона Р. В.
Швайка Л. А.
Концепція контролінгу в управлінні видавничими витратами № 5
2001 Швайка Л. А. Досвід і сучасні проблеми реформування управління підприємницькими структурами книговидання № 4
2000 Швайка Л. А. Фактори якості та конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств № 2
1999 Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Конкурентоспроможність поліграфічної продукції: технічний фактор № 1
1999 Швайка Л. А. Адаптація структур книговидання до роботи в умовах конкурентного ринку № 1