ВИПУСК № 3 (44) / 2013

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Черниш Н. І. Видавнича діяльність Миколи Бажана в контексті зміцнення україно-грузинських культурних зв’язків Детальніше
Якубенко Я. А. Книга в структурі соціокомунікативної діяльності Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мартинюк С. Г.
Сухомлин Л. Є.
Штангрет А. М.
Трансфертне ціноутворення як один із механізмів функціонування транснаціональних корпорацій Детальніше
Шляхетко В. В. Облік основних засобів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) Детальніше
Лозовицький Д. С. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі управління підприємством Детальніше
Гецілевич М. Б. Тенденції та особливості розвитку машинобудування в Україні Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Котляревський Я. В. Стратегічне управління на засадах інноваційних перетворень в організації поліграфічного виробництва Детальніше
Базилюк В. Б. Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі) Детальніше
Андросюк Л. А. Методи оцінки ефективності управління якістю продукції Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Макарчук О. В. Стратегія економічної безпеки підприємства: обґрунтування та окремі методичні засади формування Детальніше
Жидецька Х. В. Аналіз чинників впливу на безпеку кадрів підприємства Детальніше
Турхан Х. О. Теоретичні засади гарантування фінансової безпеки підприємства Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ

Бабинець Є. Д.
Дурняк Б. В.
Метод реалізації моделі процесу проектування образу книги Детальніше
Петрів Ю. І.
Сеньківський В. М.
Модель факторів якості комплектування малооб’ємних книжкових блоків у вкладально-швейно-різальних агрегатах Детальніше
Олійник Р. В. Аналіз середовищ керування хмаринними системами для КВС Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Маїк В. З. Теплофізичні дослідження полімерних штампів лазерного гравіювання для тиснення Детальніше
Філь Л. В. Аналіз впливів підсвітлення на процес растрування Детальніше

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гальчак Х. Р.
Козак П. З.
Формування професійної адаптації персоналу на засадах соціальної відповідальності підприємств Детальніше
Якубовська М. С. Аксіологічні засади якості педагогічної освіти (з досвіду роботи Української академії друкарства) Детальніше

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Киричок Т. Ю.
Мережинська А. М.
Класифікація методів підвищення бактеріологічної безпечності банкнот та іншої поліграфічної продукції Детальніше
Мельник О. С. Обгрунтування вибору методу очищення хромовмісних гальваностоків Детальніше

ПАМ’ЯТЬ

Швайка Л. А. Пам’яті професора Ю. О. Барнича Детальніше