Басов М. В.

Рік Автор(и) Назва Номер
2009 Басов М. В.
Батлук В. А.
Батлук В. В.
Створення пиловловлювачів для полідисперсного пилу № 2 (16)
2008 Басов М. В.
Батлук В. А.
Проскуріна І. В.
Сукач Р. Ю.
Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу № 2 (14)