Батлук В. А.

Рік Автор(и) Назва Номер
2010 Батлук В. А.
Батлук В. В.
Козира І. М.
Пиловловлювання в процесах розмелювання гуми № 1 (17)
2010 Батлук В. А.
Білінський Б. О.
Параняк Н. М.
Підвищення ефективності очищення повітря в системах пневматичних машин № 1 (17)
2010 Батлук В. А.
Батлук В. В.
Наукові основи створення пиловловлювачів № 2 (18)
2009 Батлук В. А.
Козира І. М.
Мота Я. В.
Шелюх Ю. Є.
Штанько В. Ф.
Експериментальні дослідження процесу очистки повітря № 1 (15)
2009 Батлук В. А.
Макарчук В. Г.
Романцов Є. В.
Стець Р. Є.
Високоефективне вловлювання полідисперсного пилу № 1 (15)
2009 Басов М. В.
Батлук В. А.
Батлук В. В.
Створення пиловловлювачів для полідисперсного пилу № 2 (16)
2008 Батлук В. А. Особливості роботи гідроапаратів з осциляцією при відкриваннях запірно-регулювальних елементів № 1 (13)
2008 Батлук В. А.
Макарчук В. Г.
Проскурина И. В.
Романцов Э. В.
Водные ресурсы и пути решения проблемы чистой воды № 1 (13)
2008 Батлук В. А.
Батлук В. В.
Василів Р. М.
Дослідження аеродинаміки принципово нової конструкції апарата за допомогою комп’ютерного моделювання № 2 (14)
2008 Басов М. В.
Батлук В. А.
Проскуріна І. В.
Сукач Р. Ю.
Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу № 2 (14)
2007 Батлук В. А.
Дадак Ю. Р.
Джигирей В. С.
Дослідження гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем № 1 (11)
2006 Батлук В. А.
Василів Р. Є.
Екологічна та техногенна безпека міст України № 2 (10)
2006 Батлук В. А.
Дадак Ю. Р.
Джигирей В. С.
Визначення гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем № 2 (10)
2006 Азарський К. І.
Батлук В. А.
Рівень забруднення атмосферного повітря та його вплив на стан здоров’я населення України № 2 (10)
2006 Батлук В. А.
Проскуріна І. В.
Застосування систем мокрого пиловловлення в коксохімічному виробництві № 2 (10)