ВИПУСК № 2 (14) / 2008

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Левчук О. М. Тональність викладу і комунікаційна позиція автора в текстах з високим рівнем публіцистичності Детальніше
Порядина М. Н. Основные тенденции развития современного рынка детской книги в России Детальніше
Кулинич М. М. Рецензування альманахів та збірників у «Віснику для русинів Австрійської держави» Детальніше
Бутиріна М. В. Особливостізастосування мовних стереотипів у науковій комунікації Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, МАШИНОБУДУВАННЯ

Величко О. М.
Зоренко Я. В.
Відтворення інформації в системі «фотоформа–друкарська форма–відбиток» Детальніше
Вакуліч Д. А.
Маїк В. З.
Огірко І. В.
Моделювання фізико-механічних явищ формування конгревного рельєфного зображення Детальніше
Величко О. М.
Скиба В. М.
Ефективність CTP-систем Детальніше
Сельменська З. М. Особливості формування структури рідких фотополімерних матеріалів під дією зовнішнього магнітного поля Детальніше
Войтенко С. О. Аналіз деяких технологічних параметрів високоякісного офсетного паперу, призначеного для акцидентної продукції Детальніше
Шахбазов Я. О. Визначення технологічних умов процесу правки абразивних кругів методом точіння Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Пирч Н. М. А-еквівалентність несюр’єктивних відображень Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Дурняк Б. В.
Мартинів В. В.
Штангрет А. М.
Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі Детальніше
Cвідрик Т. І. Показники в системі діагностики витрат: якісна характеристика і релевантність Детальніше
Гірняк О. М.
Панчишин Т. В.
Значущість стратегічного маркетингу планування для розвитку підприємства та методики проведення його аналізу Детальніше
Цвик Д. П. Сучасні підходи до управління стратегічним розвитком торговельних підприємств Детальніше
Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Батлук В. А.
Батлук В. В.
Василів Р. М.
Дослідження аеродинаміки принципово нової конструкції апарата за допомогою комп’ютерного моделювання Детальніше
Басов М. В.
Батлук В. А.
Проскуріна І. В.
Сукач Р. Ю.
Принципово нові перспективні методи очистки повітря від дрібнодисперсного пилу Детальніше

ЮВІЛЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ

Ніконенко Л. М. До ювілею творчої діяльності Антіна Манастирського Детальніше
Мельников О. В. Запрограмований на успіх (до 80-річчя з дня народження Г. Д. Толстого) Детальніше
Василишин О. М. Здійснена мрія (до 50-річчя творчої діяльності Я. І. Чехмана) Детальніше
Величко О. М.
Лазаренко Е. Т.
Продовження традицій кафедри Детальніше