ВИПУСК № 2 (43) / 2013

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Зачепа А. М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні — європейський вимір Детальніше
Брадов В. В. Передумови зародження медіаринку України Детальніше
Синєокий О. В. Інститут музичного звукозапису в системі соціальних комунікацій: інформаційний аналіз східнонімецького досвіду Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Швайка Л. А. Економічний розвиток: оновлення парадигми та усунення суперечностей Детальніше
Благун І. Г. Історичний характер і періодизація розвитку фінансової науки Детальніше
Музичка О. М. Сучасні методичні підходи до аналізу оцінки якості активів банку Детальніше
Струк Н. Р. Економічний аналіз логістичних процесів Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

Штангрет А. М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства Детальніше
Кіпчарська Я. М. Економічна безпека підприємства: суть, зміст, складові забезпечення Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю на основі системного підходу Детальніше
Васюта С. В. Альтернативні варіанти вибору графеми шрифту для електронних видань Детальніше

МАШИНОБУДУВАННЯ

Грінер І. М.
Сторощук В. А.
Шахбазов Я. О.
Моделювання пластично деформованого шару при механічному обробленні деталей машин Детальніше
Пасіка В. Р.
Пилип Р. В.
Зубчастий диференціал у кривошипно-важільному механізмі як фактор збільшення ходу вихідної ланки Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Маїк В. З. Аналіз впливу розміру і форми елементу символа шрифту Брайля на його інтегральні оцінки Детальніше
Назар І. М. Система контролю якості рулонного офсетного друку Детальніше

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мельник О. С.
Підсадочна О. М.
Федик К. І.
Розвиток лідерських якостей у студентів спецмедгрупи як складова професійно-орієнтованої фізичної підготовки Детальніше