Музичка О. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
2013 Музичка О. М. Сучасні методичні підходи до аналізу оцінки якості активів банку № 2 (43)
2011 Копилюк О. І.
Музичка О. М.
Червінсъка Д. С.
Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах № 1 (34)
2009 Музичка О. М. Прогнозування основних показників діяльності банків з використанням економіко-математичних методів № 1 (15)