ВИПУСК № 4 (49) / 2014

ТЕХНОЛОГІЯ І УСТАТКУВАННЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ковальський Б. М.
Кульчицька Х. Б.
Шовгенюк М. В.
Корекція зображення за системою кольорів Манселла Детальніше
Корольов А. Ю.
Кітик І. В.
Ясінський М. Ф.
Нелінійна оптика для дослідження надмолекулярної структури полімерів Детальніше
Влах В. В.
Комаров С. М.
Пасіка В. Р.
Автоматизований кінематичний аналіз важільних механізмів поліграфічних та пакувальних машин зі сталою довжиною ланок Детальніше
Зелений В. В.
Хведчин Ю. Й.
Аналіз механізмів преса штанцювальних автоматів Детальніше
Кандяк Н. М.
Коломієць А. Б.
Стеців Я. Б.
Методика обробки результатів експериментальних досліджень самонакладу плоских напівфабрикатів Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Луцків М. М.
Сичак С. В.
Дискретні передавальні функції та перехідні характеристики флексодрукарської системи послідовної структури Детальніше
Вітер М. Б.
Лоїк Г. Б.
Сеньківський В. М.
Організація системи електронного документообігу державних органів на основі хмарних технологій Детальніше
Петяк Ю. Ф. Фактори інформаційної безпеки мобільних пристроїв Детальніше
Миклушка І. З.
Пилип’юк В. В.
Динамічний діапазон і HDR у цифровій фотографії Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Малярчук І. І.
Холод З. М.
Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів Детальніше
Антіпцева О. Ю. Організаційно-управлінська діяльність підприємства в умовах мотиваційно-орієнтованої економіки Детальніше
Шира Т. Б. Зарубіжний досвід організації обліку розрахунків з покупцями Детальніше

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Обертан Д. В.
Палига Є. М.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності корпорацій на основі стратегії корпоративного управління Детальніше
Гірняк О. М. Оптимізація господарських рішень поліграфічного підприємства на основі оцінки ризиків Детальніше
Босак І. П. Франчайзинг як форма організації підприємницької діяльності Детальніше
Базилюк В. Б. Обґрунтування методичних підходів проведення інституційних змін Детальніше
Безпалько І. Р. Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід та українські реалії Детальніше
Запорожан Л. П.
Запорожан Ю. С.
Феш М. С.
Деякі аспекти організаційної діагностики підприємства Детальніше

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Бегей М. В.
Валильчак С. В.
Кредитна діяльність банків та її вплив на економічну безпеку держави Детальніше
Шляхетко В. В. Психологічні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємств Детальніше
Новик І. В. Проблеми забезпечення та напрями аналізу кадрової безпеки підприємства Детальніше
Макарчук О. В.
Печора Ю. Ю.
Стратегічне управління економічною безпекою підприємства: теоретичні аспекти Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Березенко В. В. Теоретичні та науково-практичні розробки в сфері паблік рилейшнз (2002–2006 рр.) Детальніше
Скібан О. І. Видавнича комунікація в системі соціальних комунікацій інтернет-простору України Детальніше
Дроздовська О. Р. Журнал «Життя і Знання» та його роль у розвитку української журналістики Детальніше
Огар Е. І. Соціокомунікативний підхід у сучасних книгоорієнтованих дослідженнях Детальніше