Босак О. І.

Рік Автор(и) Назва Номер
2008 Босак О. І. Книготоргівля у Львові в роки окупації (за матеріалами львівської преси 1941–1944 років) № 1 (13)
2000 Босак О. І. Cуспільно-політична діяльність Cемена Вітика наприкінці XIX — на початку XX століття № 2
1999 Босак О. І. До питання про парламентську діяльність С. Вітика на початку XX ст. № 1