ВИПУСК № 2 / 2000

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Стецьків О. П.
Сторощук В. А.
Фрикційно-зміцнююча обробка стальної заготовки для виготовлення картоновисічного інструмента Детальніше
Ничкало В. С.
Шахбазов Я. О.
Технологічні можливості підвищення якості обробки валиків фарбового апарата Детальніше
Регей І. І. Розрахунок геометричних параметрів пластинчастого вирізувального інструмента Детальніше
Топольницький П. В. Вплив механічних властивостей і розмірних показників паперу на сили різання Детальніше
Угрин Я. М. Експериментальні дослідження різання картону гвинтовими відрізними ножами Детальніше
Стахів Р. Б.
Топольницький П. В.
Аналіз поздовжніх коливань у гнучких транспортуючих системах Детальніше
Задра В. М. Дослідження технологічних навантажень під час обробки круглих внутрішніх контурів у картоні Детальніше
Соколовський Я. І. Напружено-деформівний стан круглих пиломатеріалів у процесі сушіння Детальніше
Чехман Я. І.
Шустикевич А. І.
Оцінка імпульсу сили та амплітуди коливань у друкарському апараті Детальніше
Палюх О. О. До проблеми автоматизації транспортуючих процесів у поліграфії Детальніше
Стеців Б. С. Характерні особливості зношування профілів кулачків з геометричним замиканням Детальніше

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Гайдученя О. О. Оцінка тонопередачі за інформативною місткістю репродукції Детальніше
Дудяк В. О.
Онищенко Т. І.
Сельменська З. М.
Модифікація структурних параметрів сітчастих полімерів під впливом магнітного поля Детальніше
Величко О. М. Оцінка ступеня термообробки форм офсетного плоского друку Детальніше
Розум Т. В. Взаємозв’язок технологічно якісних показників у флексографічному друці Детальніше
Карпенко В. С.
Корепанова О. П.
Магнітні фарби Детальніше
Анісімова С. В.
Олексій Л. М.
Токарчик З. Г.
Стабільність властивостей поліграфічного паперу при зберіганні Детальніше
Олянишен Т. В. Дослідження експлуатаційних характеристик матеріалів для оформлення пакувальної та рекламної продукції Детальніше
Гавенко С. Ф.
Кулік Л. Й.
Дослідження технологічних властивостей ниток для скріплення книжкових блоків і оцінка їх якості Детальніше
Ясінський М. Ф. Мезоскопічна структура фотопласта Детальніше
Клочай О. І. Оптимізація процесів модифікації наповнених світлочутливих матеріалів Детальніше
Запоточний В. Й. Електрофізичні дослідження ступеня фотохімічних перетворень у процесі експонування фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Верхола М. І.
Луцків М. М.
Розкриття визначника і знаходження передачі розгалуженого ланцюгового багатоконтурного графа Детальніше
Ковальський Б. М.
Луцків М. М.
Шаблій І. В.
Моделювання процесу накочування фарби на форму з різним заповненням ділянок друкуючими елементами Детальніше
Піх І. В.
Ріпецький Р. Й.
Сеньківський В. М.
Методи проектування даних для систем комп’ютерної підготовки видань Детальніше
Дурняк Б. В. Системи регулювання натягу стрічки при намотуванні на два вали з регулюванням за швидкістю рулонних друкарських машин Детальніше
Ганькевич С. Я. Методика дослідження зручності читання текстів видань Детальніше
Стрепко І. Т.
Тимченко О. В.
Методи побудови цифрових регуляторів на основі різницевих сигналів з проріджуванням Детальніше

СЕКЦІЯ КНИГОЗНАВСТВА, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Огар Е. І. Роль вікового критерію у типології видань для дітей Детальніше
Черниш Н. І. Тенденції розвитку українського енциклопедичного книговидання у ринкових умовах Детальніше
Лисик І. Б.
Огар Е. І.
Особливості підготовки тексту видань для читачів-початківців Детальніше
Глотова Г. І.
Максимець О. Б.
Маркетингова діяльність роздрібного книготорговельного підприємства ТзОВ «Сучасник ЛТД» Детальніше
Стасенко В. В. Краківська друкарня Швайпольта Фіоля 1491 року як початок українського книгодрукування Детальніше
Грет Г. П. Процес ціноутворення на видання «Магістра-S» Детальніше
Івасенко Л. О. Проблеми видавничої адаптації дисертаційних досліджень Детальніше
Анісімович О. З. Інформаційне забезпечення маркетингового дослідження книжкового ринку роздрібним книготорговельним підприємством Детальніше
Мусійовська О. Ф. Переклад та інформаційний аналіз технічного тексту Детальніше
Грицютенко В. І. Іронія і сатира в газеті: редакторські та перекладацькі турботи Детальніше

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Боженко О. М.
Онещак О. Я.
Проблеми виживання малих підприємств ВПК Детальніше
Швайка Л. А. Фактори якості та конкурентоспроможності продукції поліграфічних підприємств Детальніше
Лазановський П. П. Формування понятійного апарату процесу оновлення техніки — першооснова його дослідження Детальніше
Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Мотивація праці як складова частина мотиваційного механізму економіки підприємницьких структур Детальніше
Холод З. М.
Штангрет А. М.
Поняття банкрутства і шляхи запобігання йому на поліграфічних підприємствах Детальніше
Окрепка Н. Ю. Деякі питання формування і використання оборотних коштів підприємств Детальніше
Передерієнко Н. І. Антикризове управління підприємством: внутрішні механізми Детальніше
Малярчук I. І. Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю в структурах видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Господарчук О. В.
Холод З. М.
Раціональне використання робочого часу — важливий фактор підвищення ефективності поліграфічного виробництва Детальніше
Білецька Н. П. Розвиток підприємництва в галузі поліграфії Детальніше

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Бєлянінова Н. П.
Кульчицький А. Д.
Максимович Х. К.
Чорній З. П.
Щур Г. О.
FА-центри в кристалах Вaj2 Детальніше

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Босак О. І. Cуспільно-політична діяльність Cемена Вітика наприкінці XIX — на початку XX століття Детальніше

НАУКОВА ПОЛЕМІКА

Шибанов В. В. Про майбутнє однокомпонентних світлочутливих систем Детальніше